سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امین رضا جمشیدی – اعضا هیئت علمی دانشگاه آزادشوشتر
نیما نصیریان –
فرید صادقی نیا – دانشجوی دکتری مکانیزاسیون کشاورزی
محسن محمودزاده –

چکیده:

توسعه تکنولوژی های جدید و تجهیزات تحقیقاتی مدرن موتور محرک انتقال تکنولوژی به حساب می ایند امروزه انتقال تکنولوژی مساله ای است که هم کشورهای صنعتی و هم غیرصنعتی با آن مواجه اند دردسته اول کشورهای صنعتی سرعت انتقال تکنولوژی برای توسعه روزافزون اقتصادی و رقابت با سایر کشورهای پیشرفته حیاتی و ضروری است دسته دوم با کشورهای غیرصنعتی نیز از منافع و مزایای استفاده ازتکنولوژی هایموجود بهره می برند و انتقال تکنولوژی ازاین منظور برای آنها دارای اهمیت است این کشورها از تکنولوژی ها ی موجود درفعالیت کشاورزی و برقراری نوعی ازتناسب درشرایط اجتماعی اقتصادی استفاده می کنند درکشورهای صنعتی انتقال تکنولوژی توسط شرکت های خصوصی انجام میگیرد که نتایج تحقیقات و نیز تکنولوژیهای جدید را به بخشهای مرتبط با تکنولوژی درکشاورزی انتقال میدهند تقریبا دو سوم بودجه صرف شده تحقیقاتی درجهان به کشورهای اروپایی ایالات متحده و ژاپن اختصاص دارد درحالیکه سهم کشورهای درحال توسعه کمتر از ۱۰ درصد را تشکیل میدهد.