سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد مریدسادات – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه شهرکرد
پگاه مریدسادات – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تربیت مدرس
نوال آزم – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های ابی
ژاله فایضی – دانشجوی سابق کارشناسی مهندسی آب

چکیده:

همراه با تغییرات ساختاری جامعه و براثر تحولات زندگی خانوادگی زن در عین مسئولیت های متعارف خود بیش از پیش مجبور به کار در خارج از خانه شده است د رنظام کشاورزی روستایی تعداد بسیاری از زنان به دلایل مختلف مسئولیت مدیریت مزرعه و همچنین آبیاری را برعهده دارند در بین مصارف مختلف آب درایران بخش کشاورزی با سهمی بالغ بر ۹۴ درصد بیشترین مصرف آب را دارا می باشد دراین خصوص تلفات اب در کشت آبی به دلیل شیوه انتقال و توزیع آب و شیوه آبیاری حجم زیادی را به طور متوسط ۷۰ درصد به خود اختصاص میدهد اموزش به عنوان یک رکن اساسی در فرهنگ سازی جامعه روستایی در کاهش مصرف آب نقش خود را نشان میدهد در این مقاله با ارائه راهکارها و شناخت موانع موجود بر مسیر مصرف بهینه از راه آموزش پرداخته شد.