سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش نقش دانش و دانشگاهیان در پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد پارسا – مشاور معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه- مدرس دانشگاه
محمد صالح کریمی – دانشجوی حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

صرفنظر از اینکه اعتیاد جرم است یا بیماری و در پی آن معتاد مجرم است یا بیمار ، در حال حاضر با ظرافت تقینی خاصی در آخرین اصلاحات قانونی در سال ۱۳۸۹ معتاد در صورتی که اقدام به ترک مصرف مواد نکند مجرم محسوب می شود و در نتیجه اعتیار به عنوان بزه شناخته مشود. اعتیاد یک واقعیت تلخ و انکارناپذیر است و هیچ فرد یا گروه یا خانواده ای نمی تواند اطمینان داشته باشد که از آسیب های احتمالی مواد مخدر و تبعات آن خواه مستقیم خواه غیر مستقیم مصون است. از این رو پیگیری از وقوع آن رسالتی است که از طرف اجتماع ، قانون و نهادها و سازمانهای دولتی و غیر دولتی شده است. بدیهی است آثار نامطلوب ناشی از اعتیاد در خوزه امنیت ، سیاست ، اقتصاد و همچنین وقوع جرایم و آسیب های اجتماعی همچون طلاق ، بیماری ، سرقت و ضرب و جرح نیازمند مدیریت پیشگیرانه جامع در سطح کشور بوده تا با هماری و مشارکت نهادها و مراجع دولتی و غیر دولتی کاهش سوء مصرف مواد مخدر و روانگردان در جامعه حاصل گردد. نیروی پلیس در بین نهادهای متولی امر پیشگیری بیشترین سهم مشارکت آموزشی را در مقایسه با نهادهای مرتبت داراست چراکه وظایف حرفه ای پلیس و ارتباط بیشتر آن با معتادین و مجرمین مرتبط با مواد مخدر موجب گردیده به لحاظ علمی و عملی نیروی انتظامی سهم بیشتری در آموزش همه جانبه پیشگیری از وقوع جرم (اعتیاد) را در بین نهادهای متولی امر داشته باشد. از این رو شناخت برخی از مراحل پیشگیری و روشهای مختلف آن و نقش پلیس در آموزش جامع پیشگیری از اعتیاد مفید و موثر ارزیابی مشود.