سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای صنعت توریسم

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

مهرداد صادقی ده چشمه – کارشناس ارشد مدیریت جهانگردی دانشگاه تهران
میثم بابایی فارسانی – کارشناس ارشدمدیریت صنعتی

چکیده:

امروزه امنیت به عنوان مهمترین و زیربنایی ترین اصل در تدوین استراتژی های توسعه گردشگری در جهان به شمار می آید صنعت ظریف و پیچیده گردشگری ارتباط همه جانبه ای در سطوح ملی و منطقه ای داشته و هرگونه بروز ناامنی و بکارگیری خشونت در سطوح مختلف زیانهای جبران ناپذیری به این صنعت وارد می سازد موفقیت و رشد پایدار گردشگری در گرو عملکرد مناسب چرخه گردشگری و عناصر و فاکتورهای متعددی است که روی هم رفته سامانه گردشگری را تشکیل میدهند این مولفه ها هریک در سامانه مذکور اهمیت خاصی داشته و با سایر مولفه ها ارتباط تنگاتنگی دارند یکی ازمهمترین این فاکتورها که رونق و توسعه گردشگری درگرو آن است امنیت گردشگران و مقصدهای گردشگری است. در توسعه گردشگری عوامل متعددی تاثیر گذار هستند که امنیت شاخص ترین عامل گسترش گردشگری است