سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمود باقری – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی توریسم دانشگاه آزاد اسلامی واحد نج
کرم الله باقری فرد – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

چکیده:

از آنجائیکه موقعیت و توسعه پایدار صنعت گردشگری در گرو عملکرد مناسب عوامل و عناصر تشکیل دهنده این صنعت می باشند و عدم حضور و نارسائی هریک از فاکتورها باعث کندی و نهایتاً شکست سیستم خواهد شد . لذا پیوستگی مؤلفه های گردشگری و ارتباط تنگاتنگ عناصر آن بحدی است که نمی توان بدون درنظر گرفتن تمام عوامل تأثیر گذار چرخه این صنعت را به حرکت درآورد . یکی از مهمترین فاکتورهای رونق صنعت گردشگری امنیت جانی و مالی گردشگران و مقصدها و مکانهای گردشگری می باشد . ناپایداری جریانات سیاسی داخلی و عدم رایزنی ها و مراودات خارجی در بعضی از کشورها باعث کاهش ، رکود و توسعه گردشگری درآن کشورها گردیده است ، بنا براین یکی از عوامل مهم توسعه گردشگری در هر کشوری امنیت است.