سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حامد خدائی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان
حسین خدایی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد توسعه ، دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

در دهه اخیر صنعت گردشگری به عنوان منبعی برای توسعه پایدار ، مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان بوده است.در واقع گردشگری تنها بخشاقصتاد است که می تواند با کمترین هزینه توسعه مداوم و مستمر کشورها را فراهم نماید. توسعه گردشگری یکی از روشهای متنوع سازی اقصتاد و رهایی از اقصتاد تک پایه ای می باشد. بنابراین سرمایه گذاری در صنعت گردشگری و توسعه آن می تواند عامل رهایی کشور ایران از اقتصاد تک محصولی شود. توسعه گردشگری نیاز به سرمایه گذاری در زیر ساختمان های کشور دارد و سرمایه گذاری در زیر ساخت ها نیازمند امنیت در کشور می باشد . همچنین امنیت نقش مهمی را در جذب گردشگر ارائه می نماید به همین جهت در این پژوهش ابتدا به بررسی ابعاد اقتصادی گردشگری می پردازیم سپس نقش امنیت در سرمایه گذاری در صنعت گردشگری و همچنین اثر تروریسم و ناامنی بر سرمایه گذاری در بخش گردشگری مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در نهایت راهکارهایی برای ارتقاء سطح امنیت ، جهت سرمایه گذاری و توسعه گردشگری ارائه می شود.