سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فاطمه اسلام فرد – دانشجویان برنامه ریزی توریسم
زینب زارع – دانشجوی برنامه ریزی روستایی

چکیده:

امروزه توسعه ی پایدار دربسیاری از برنامه ریزی های اقتصادی اجتماعی به عنوان یکی ازمفاهیم کلیدی مطرح می باشد و هدف آن بالا بردن کیفیت زندگی توده های مردم و ازاد کردن نیروهای خلاقه آنان است یکی ازمهمترین شاخصهای توسعه پایدارگردشگری امنیت پایدار و احساس امنیت می باشد هنگامی کهدرجامعه ای بسترهایمناسب به گونه ای فراهم باشد که فعالیت های انسانی اقتصادی درابعاد گوناگون به طور عادی و بدون مشکل خاص جریان پیدا کنند آن جامعه را امن فرض می کنیم اما وقتی با وجود بسیاری از تمهیدات دستیابی به امنیت و یا احساس امنیت افراد جامعه مشکل باشد دراین صورت ضرورت وجود نظم اجتماعی و اجرای عادلانه قانون از مواردی است که احساس امنیت را به جامعه بازخواهد گرداند یکی از زمینه های ایجادامنیت پایدار رونق گردشگری دریک منطقه است زیرا امنیت و گردشگری پارامترهای یک معادله هستند که نسبتی مستقیم باه م دارند درواقع همان طور که یکی از عوامل مهم رونق گردشگری وجود امنیت است توسعه گردشگری دریک منطقه و تردد گردشگران دریک مقصد نیز موجب بوجود آمدن امنیت درآن منطقه خواهد شد.