سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

شهرام بابایی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
عاطفه لفظی – دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
بیتا قاسم خانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

عصرانفجار اطلاعات و تبدیل شده فناوری اطلاعات به یکی از زیرساختهای مورد نیاز درتقویت و تثبیت اقتدارجهانی در عرصه های مختلف از جمله صنعت با خود تحولات و بایدهای فراوان دیگری را برای علوم و فنون گوناگون به همراه داشته که از آن جمله م یتوان به پیدایش انواع سیستمهای اطلاعاتی ایجاد دگرگونی های قابل توجه در سیستمهای تعیین هویت افراد و پیدایش نسل جدیدتری از این سیستمها با قابلیت های فراوان اشاره نمود دراین راستا پیشرفت های حاصل درخصوص فناوری اطلاعات و دستاوردهای تکنولوژیهای جدید درخصوص بیومتریک برهم بی تاثیر نبوده و رشد و توسعه هرکدام بی نصیب از تکامل و توسعه دیگر نماندها ست دراینم قاله با مبانی و مفاهیم اولیه بیومتریک به عنوان کلیدی مطمئن درایجاد امنیت سیستمها معرفی انواع سیستمهای بیومتریک بررسی تاثیرات متقابل فناوری اطلاعات و سیستمهای بیومتریک درتوسعه یکدیگر زیرساختهای کلی مورد نیاز و نکاتی قابل توجه درطراحی و پیاده سازی این سیستمها می پردازیم درآخر اصول لازم برای تضمین امنیت بیومتریکی با رویکرد مدیریت ریسک اشاره خواهیم نمود.