سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین فراهانی – عضو هیات علمی دانشگاه زنجان
بهمن قادری – دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان
احمد رومیانی –

چکیده:

امروزه صنعت گردشگری یکی از اشتغال زا ترین و پر درآمد ترین فعالیتهای اقتصادی است و پیش بینی می شود که در هزاره سوم فعالیت غالب اقتصادی در جهان باشد چرا که کشورهای جهان بخصوص کشور های در حال توسعه تلاش گسترده ای در جهت توریست به اشکالمختلف می نماید و فواید آن به لحاظ اقتصادی، فرهنگ – ی اجتماعی نصیب کشور و مردمان سرزمین خود گردیده اند و موجب رفاه آسایش و شناخت و حفظ یادمانهای تاریخی و تفریحی کشور خود شده اند. گردشگری شهری از سال ۱۹۸۰ .م وارد چرخه صنعت توریسم جهان شد و بعنوان پایه و اساس دیگر رشته های گردشگری درآمد و رشد سرمایه گذاری در شهرها و روستاها پر جاذبه را در پی داشته وبه توسعه شهر ها و روستا کمک کرد ه است. دستیابی به توسعه پایدار تنها در قبال ارتباط متقابل میان چهار رکن اساسی توسعه یعنی توسعه اقتصادی، احتماعی- فرهنگی و زیست محیطی جامعه عمل خواهد پوشاند. توسعه پایدار گردشگری، فرآیندی است که با کیفیت زندگی میزبانان، تامین تقاضای بازدیدگنندگان و به همان نسبت با حفاظت منابع محیطی و انسانی در ارتباط است در همین راستا، در کشور ما در یک دهه اخیر توجه به مناطق و جاذبه های گردشگری در سطح استان ها با هدف توسعه منطقه ای مورد توجه قرار گرفته است هدف از نگارش این مقاله تحلیلی بر توسعه گردشگری اماکن تاریخی- فرهنگی و مذهبی شهرستان خرم آباد می باشد تا بتواند راهکاری مناسبی برای توسعه گردشگری در سطح منطقه ایجاد کند. روش مورد استفاده در این تحقیق از نوع تحلیلی- توصیفی است، لذا بعد از مطالعه مبانی تئوریکی با استفاده روشهای کتابخانه ای، میدانی اقدام به گردآوریداده ها کرده و برای جمع آوری داده ها و اطلاعات از روش های مانند مشاهده، پرسشنامه، و مصاحبه استفاده شده است. نتیجه این مطالعات نشان میدهد گسترش گردشگری اماکن تاریخی ضمن ایجاد اشتغال و درآمد برای گروه هایی مختلف جامعه می تواند باعث گسترش امکانات و زیربناها، گسترش سرمایه گذاری ها، توسعه و بهبود حمل و نقل، احیاء و حفاظت از جاذبه های تاریخی، احداث تسهیلات اقامتی برای گردشگران و در نهایت باعثتوسعه وپیشرفت منطقه می شود