سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی مهمان کیش نقندر – دانشجوی کارشناسی ارشد
تقی عبادی – استادیار دانشکده محیط زیست دانشگاه امیرکبیر
الهام رضایی – کارشناس ارشد شیمی آلی سازمان بازیافت و تبدیل مواد مشهد

چکیده:

در این مقاله میزان تولید زباله بیمارستان های مشهد و آنالیز فیزیکی آن بیان گردیده است. در سال ۱۳۸۶ روزانه ۱۱۰۹۵ کیلوگرم پسماند از تعداد ۳۰ بیمارستان مشهد جمع آوری شده که ۲۸/۸۲ درصد عفونی است. آنالیز فیزیکی نشان می دهد در پسماند های جمع آوری شده از بیمارستان ها میزان مواد آلی ۳۳/۷۳% ، مواد سلولزی ۱۳/۵۷%، پلی اتیلن و پلاستیک ۲۶/۷۳% ، نان خشک ۲/۳۱% و فلزات ۲/۵% است. با احتساب هزینه ساماندهی یک کیلوگرم پسماند عفونی در زباله سوزها برابر ۲۵۱۰ ریال می توان در جهت تفکیک و جلوگیری از اختلاط زباله ها با یکدیگر به میزان ۱۷ % در هزینه ها صرفه جویی کرد. لذا اجرایی کردن یک سیستم پویا در تفکیک اصولی و درست و مدیریت در بیمارستان ها سبب کاهش هزینه ها و کارایی بالاتر خواهد شد.