سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حامد علی اکبر زاده – کارشناس ارشد پژوهشکده علوم و فناوری مهام و مربی دانشگاه آزاد اسلامی و
فرشاد خلفی – دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
رضا غلامی پور – استادیار سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

چکیده:

در تحقیق حاضر، نانو پودر های کاربید تنگستن – ۱۰ درصد وزنی کبالت به همراه کاربیدمولیبدن و کاربیدوانادیم به عنوان ممانعت کننده های رشد دانه های کاربید تنگستن در حین تف جوشی مورد بررسی قرار گرفت . این پودرها پس آماده سازی از طریق آسیا کاری ، پرس شده و در محدوده دمایی ۱۳۷۰ تا ۱۴۵۰ درجه سانتیگراد به مدت ۱ ساعت در اتمسفر هیدروژن تف جوشی شدند. نمونه هاس حاصل تحت آزمایش های مکانیکی سختی سنجی و چقرمگی شکست و همچنین بررسی های ریز ساختاری قرار گرفتند. نتایج حاصل نشان داد که تاثیر افزودن ممانعت کننده های رشد دانه در محدوده دمایی تف جوشی ، منجر به جلوگیری از رشد دانه های کاربید تنگستن و حصول سختی ۱۸۷۵ ویکرز و چقرمگی شکست ۱۰/۲MPam شده است.