سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

چکیده:

امروزه بهبود مستمر کیفیت یادگیری الکترونیکی، مستلزم آشنایی و تعهد مدرسان ( اعضای هیئت علمی) یادگیری الکترونیکی به فرهنگ کیفیت است. هدف اصلی این مطالعه، بررسی و ارزیابی نقش اعضای هیئت علمی در بهبود کیفیت یادگیری دانشجویان مراکز آموزش الکترونیکی است. مقاله سعی دارد تا با ارائه یک چارچوب مفهومی جدید، ویژگیهای کلیدی اعضای هیئت علمی را در نظام یادگیری الکترونیکی مورد ارزیابی قرار دهد. در همین راستا، چارچوب مفهومی پژوهش، میزان انگیزش، تعامل، مهارت و توانایی مدرسان یادگیری الکترونیکی را از نظر دانشجویان نظام مورد ارزیابی قرار می دهد. پژوهش، همچنین تلاش می کند تا با بکارگیری این چارچوب مفهومی، تحلیل مناسبی از ویژگیهای کلیدی مدرسان ( اعضای هیئت علمی) مرکز آموزش الکترونیکی تهران ارائه کند. شایان ذکر است که مقاله، همچنین حاوی پیشنهاداتی برای بهبود کیفیت فرایندهای یادهی-یادگیری الکترونیکی و افزایش اثر بخشی مدرسان این مرکز آموزش الکترونیکی است.