مقاله نقش اعتماد در نوآوری سازمانی: پژوهشی در یک سازمان ایرانی بخش خدمات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در فرآیند مدیریت توسعه از صفحه ۷۱ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: نقش اعتماد در نوآوری سازمانی: پژوهشی در یک سازمان ایرانی بخش خدمات
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتماد
مقاله اعتماد فردی
مقاله اعتماد نهادی
مقاله نوآوری
مقاله بخش خدمات
مقاله نوآوری سازمانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فاضل امیر
جناب آقای / سرکار خانم: کمالیان امین رضا
جناب آقای / سرکار خانم: خجسته غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فاضل علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بر اساس شواهد جدید، اعتماد، موجب ایجاد نوآوری در سازمان می شود. اما تاکنون تلاش های اندکی برای تایید این موضوع، به ویژه در بخش سازمان های خدماتی انجام شده است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر اعتماد سازمانی بر نوآوری، با تاکید بر بخش خدمات انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، همه کارمندان یکی از بانک های خصوصی و بزرگ ایرانی در شهر شیراز است و ۱۶۴ نفر از کارمندان، به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. سنجش اعتماد سازمانی، بر اساس سه جنبه اعتماد سازمانی الونن، بلوم ویست و پامالاینن، یعنی اعتماد عمودی، اعتماد افقی و اعتماد نهادی انجام شده است. همچنین برای سنجش نوآوری سازمانی در بخش خدمات، از پرسشنامه تعدیل شده وانگ و احمد استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر، نشان داد که جنبه غیرشخصی اعتماد، یعنی اعتماد نهادی بیشترین تاثیر را در ایجاد نوآوری سازمانی و در بخش خدمات دارد.