سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اسدالله کارنما – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محدثه حامدی – دانشجو دانشگاه شهید باهنر کرمان
سمیرا حسن زاده – دانشجو دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

بلایای طبیعی و غیرطبیعی کماکان و با تناوب و شدتی فزاینده جهان را تهدید م یکند مخاطرات و بلایای طبیعی همچون زلزله طوفان سیل و … درواقع پدیده های طبیعی هستند که می توان از آنها دوری جست و یا اثرات آنها را کاهش داد و سازمانهایی که دقرت رویایی و آمادگی مقابله با بحران ها را دارند نه تنها سریع ترترمیم میگردند بلکه درمقایسه با بحرانهایی که به کلی آمادگی ندارند خسارت بسیار کمتری می بینند فناوری های جدید اطلاعات و ارتباطات به نحو چشمگیری درکلیه مراحل مدیریت بحران شامل تعدیل و کاهش آماده سازی پاسخ دهی و بهبود و توان بخشی نقش مهمی ایفا می کند و مطمئنا تناسب آنها با زمینه های اجتماعی و اقتصادی کاربرد اثربخش این فناوری ها را بطور برجسته تضمین می کند.