سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سمانه آقاکاظم شیرازی – گروه حسابداری- کارشناسی ارشد- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی- ته

چکیده:

امروزه عصر ارتباطات و اطلاعات بوده و افرادی که از اطلاعات صحیح، به موقع و همچنین توانایی تجزیه و تحلیل بالایی برخوردار باشند، در مسیر نیل به اهداف و برتری در بازار سرمایه سرآمد خواهند بود. ارتباط علم مالی و سایر رشته های ع لوم اجتماعی همچون روانشناسی سبب گردیده تا پژوهش های بسیاری با مفروضات گوناگون در خصوص رفتارهای سرمایه گذاران در بازارهای مالی صورت پذیرد. توسعه همه جانبه و تعمیق بازار سرمایه به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی نیازمند اعتماد سرمایه گذاران به کارایی و صحت و سقم اطلاعات موجود در بازار است. یکی از مشکلات عمده و اساسی بورس تهران آن است که همچون مدل گلوله برقی عمل می نماید و بحث شایعات که ناشی از ابهام در افزایش یا کاهش قیمت ها می باشد در این بازار حاکم شده است. در مقاله حاضر با توجه به اهمیت تأثیر اطلاعات به بررسی عوامل مؤثر بر تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. در این تحقیق با مطالعه ای موردی به بررسی تأثیر عوامل در تأثیر شایعات بر سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار پرداخته شده است. تحقیق پیش رو از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع آوری اطلاعات پیمایشی است، همچنین ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه و منابع کتابخانه ای بوده و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های اقتصاد سنجی و مدل لاجیت استفاده شده است. در این پژوهش، عوامل ایجاد و توسعه ی شایعات همچون سن، جنسیت، میزان تحصیلات و … مد نظر قرار گرفتند. نتایج حاصل از بررسی ها حاکی از آن است که افراد شدیداً تحت تأثیر شایعات، اخبار غیر موثق و نیز شرایط و جو موجود در بازار قرار می گیرند. همچنین در تصمیم گیری های خود از مشاور کارگزاران و متخصصان حوزه مالی به ندرت بهره یافته و معتدقدند که عمدتاً بالاترین سود، حاصل پیروی آنان از شرایط، جو بازار و شایعات ایجاد شده بر اساس تصمیمات سرمایه گذاران قوی و معتبر خواهد بود. لیکن افراد با تحصیلات دانشگاهی بالاتر، تجربه ی بیشتر و فعالیت مداوم در بورس اوراق بهادار و نیز افرادی که در کلاسهای آموزش سرمایه گذار در بورس شرکت و یا از مشاوره کارگزاران استفاده می نمایند، به دلیل افزایش سطح دانش و آگاهی بالاتر، کمتر تحت الشعاع شایعات و اطلاعات غیر رسمی بازار سرمایه قرار گرفته اند.