سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای مباحث نوین در حسابداری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احمد زندی – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان،ایران
سید محسن حاجی سید عزیزی – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان،ایران

چکیده:

هدف کلی گزارشگری مالی فراهم آوردن اطلاعاتی است که اثار مالی معامله ها رویدادهای مالی موثر بروضعیت مالی نتایج عملیات و جریانهای نقدی یک واحد اقتصادی را بیان می کند و از این راه درقدم اولیه مدیران سرمایه گذاران اعطاکنندگان تسهیلاتمالی و سایر استفاده کنندگان را درقضاوت و تصمیم گیری نسبت به امور یک واحد تجاری یاری دهد و سپس درسطح کلانر دولت را برای برنامه ریزی ها و پیشبرد اهداف رشد و توسعه اقتصادی یاری دهد درسطح جهان اهمیت عوامل ساختاری استراتژی ها و فرایندهای تصمیم گیری به یک موضوع بحث انگیز درادبیات حسابداری مدیریت تبدیل شده است بنابراین یک نیاز فزاینده برای فهم بیشتر تفاوتهای استراتژی ها و فرایندهای تصمیمگیری وجود دارد چندمطالعه نشان داده است عوامل محیطی مثل فشاربازارها و …منجر به ایجاد تفاوت دراستراتژی های تصمیم گیری شده است اما نباید فراموش کرد که مهمترین عامل استفاده صحیح از اطلاعات به موقع حسابداری درتصمیم گیری است پیشبرد برنامه های رشد و توسعه اقتصادی کشور از اهمیت به سزایی برخوردار است.