سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای حسابداری در عصر فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سمانه آقاکاظم شیرازی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

امروزه عصرارتباطات و اطلاعات بوده و افرادی که از اطلاعات صحیح به موقع و همچنین توانایی تجزیه و تحلیل بالایی برخوردار باشند درمسیر نیل به اهداف و برتری دربازار سرآمد خواهند بود ارتباط علم مالی Finance و سایر رشته های علوم اجتماعی همچون روانشناسی سبب گردیده تا پژوهشهای بسیاری با مفروضات گوناگون درخصوص رفتارهای سرمایه گذاران دربازارهای مالی صورت پذیرد توسعه همه جانبه و تعمیق بازار سرمایه به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی نیازمند اعتماد سرمایه گذاران بهکارایی و صحت و سقم اطلاعات موجود دربازار است یکی از مشکلات عمده و اساسی بورس تهران آن است که همچونمدل گلوله برفی عمل می نماید و بحث شایعات که ناشی از ابهام درافزایش یا کاهش قیمت ها می باشد دراین بازار حاکم شده است درمقاله حاضر به بررسی نقش اطلاعات حسابداری بررفتار سرمایه گذاران دربورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است.