سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

صدیقه قیصاری – کارشناس ارشد دفتر روستایی استانداری خراسان جنوبی
عالیه خواجوی – کارشناس ارشد دفتر روستایی استانداری خراسان جنوبی

چکیده:

در شرایطی که مرزها محل نا آرامیهای نظامی امنیتی و سیاسی باشد، جمعیت به تدریج از مناطق مرزی به محلهای امنتری کوچ کرده و تراکم جمعیت در مناطق مرزی کمتر و ناپایداری جمعیت بیش تر می گردد. این پدیده در فرایند توسعه و امنیتمناطق مرزی تأثیر منفی می گذارد. به همین دلیل این مسئله به یکی از دلمشغولی های اصلی برنامه ریزان و سیاست گذران استان تبدیل شده است. چرا که استان خراسان جنوبی با داشتن ۴۲۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان با معضلات و تنگناهای متعددی روبروست. به منظور رفع برخی از این مشکلات مسئولین استان با اتخاذ رویکردهای مختلف از جمله احداثبازارچه های مرزی، یکجا نشین نمودن عشایر و احداث چاههای کشاورزی و ………. در راستای اشتغالزایی و تثبیت جمعیت قدمهای مثبتی برداشته اند. نظر به این که بررسی همه این اقدامات در یک پژوهش کوتاه امکان نبوده است، تحقیق حاضر در نظر دارد یکی از این اقدامات یعنی نقش بازارچه های مرزی را در اشتغالزایی و تثبیت جمعیت مناطق مرزی مورد بررسی وکنکاش قرار دهد. این بررسی به شیوه توصیفی و تحلیلی به انجام رسیده است. به این منظور چهار شهرستان مرزی استان انتخاب شده است و نقش و عملکرد بازارچه های مرزی در آن مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این بررسی نشان می دهد که وقتی اولویت ها و خواسته های مردم محلی که بیشتر حل مسئله بیکاری می باشد مورد توجه قرار گیرد، تثبیت جمعیت روستایی امکان پذیر خواهد بود