مقاله نقش اسید هیومیک و فسفر بر عملکرد کمی و کیفی همیشه بهار (.Calendula officinalis L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی (علوم کشاورزی) از صفحه ۴۴۳ تا ۴۵۲ منتشر شده است.
نام: نقش اسید هیومیک و فسفر بر عملکرد کمی و کیفی همیشه بهار (.Calendula officinalis L)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسانس
مقاله عملکرد گل خشک
مقاله ماده موثره
مقاله همیشه بهار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرجامی علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: نبوی کلات سیدمحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اثر اسید هیومیک و فسفر بر عملکرد کمی و کیفی همیشه بهار طی آزمایشی در سال زراعی ۸۹-۱۳۸۸ در مزرعه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد در قالب کرت های خرد شده بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار بررسی گردید. اسید هیومیک به عنوان عامل اصلی در چهار سطح (شامل: صفر، ۵، ۱۰ و ۱۵ کیلوگرم در هکتار) و فسفر (P2O5) به عنوان عامل فرعی در سه سطح (شامل: ۴۰، ۶۰ و ۸۰ کیلوگرم در هکتار) بود. نتایج حاصل نشان دادند که بیشترین عملکرد گل خشک (۱۵۸٫۴ گرم در مترمربع)، تعداد گل (۱۳۵۶ گل در مترمربع)، درصد اسانس (۰٫۵۵ درصد) و ماده موثره گل (۰٫۳۱ درصد) در سطح ۱۰ کیلوگرم در هکتار اسید هیومیک و ۶۰ کیلوگرم در هکتار فسفر و بیشترین عملکرد بذر (۱۳۳٫۸ گرم در متر مربع) و بیشترین روغن بذر (۰٫۴۱ درصد) در سطح ۵ کیلوگرم در هکتار اسید هیومیک و ۸۰ کیلوگرم در هکتار فسفر به دست آمدند. بر اساس نتایج این مطالعه اسید هیومیک به میزان ۱۰ و فسفر به میزان ۶۰ کیلوگرم در هکتار بهترین نتایج را داشتند.