سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش سراسری فن آوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

معصومه سیفی دیوکلایی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان واحد قائمشهر

چکیده:

امروزه مشتری مداری و مشتری گرایی یکی ازمقوله های بسیار مهم درامر توسعه همه جانبه سازمان ها است دنیای کسب و کاربرپایه مشتری مداری و رضایت مشتریان استوار گشته به گونه ای که گسترش خدمات وحتی ارایه آن بدون درنظر گرفتن این اصل نه تنها مشکل بلکه غیرممکن است دراین مقاله سعی براین است که به نقش مدیریت ارتباط با مشتری دررضایت مشتریان درصنعت بانکداری بپردازیم به این منظور پس از شرح مفاهیم و بسط مباحث مربوط به مدیریت ارتباط با مشتری به بررسی این مطلب می پردازیم که چگونه مدیریت ارتباط با مشتری موجب ایجاد مزیت رقابتی می شود.