سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

جواد معصومی – مدیرعامل شرکت هوشمند صنعت کارآفرین
احمد گودرزی – مدیر اداری و توسعه منابع انسانی شرکت هپکو

چکیده:

امروزه رسمیت و عینیت سازمانها با منابع انسانی آنها شناخیته می شود و همیت دادن به منابع انسانی بعنوان اساس و محور کار مدیریت سازمان ها می باشد. با توجه به رقابت شدید و نتگاتنگ سازمانها می توان بیان دااشت که نیروی انسانی مهمترین مزیت زقابتی و حتی مزیت استراتزیک برای هر صنعتف شرکت و سازمان محسوب می گردد. بنابراین مدیران باید آگاه باشند که چگونه با این امل استراتزیک برخورد کنند و استفاده هر چه موثرتر از این مزیت را بیاموزند. با توجه به اهمیت نقش استراتزیک توسعه منابع انسانی در رشد صنعت ریلی در این مقاله سعی شده اسن ب صورت خلاصه ضمن برشمردن چالشهای فرا روی صنعت ریلی ، اهمیت منابع انسانی و اهداف توسعه منابع انسانیرا بر شمرده و چگنگی ایفای نقش استراتژیک توسعه منایع انسانی را توضیح دهیم. در خاتمه نیز جمع بندی ارائه خواهد شد. هرجند در تبیین و تعیین میزان تاثیر توسعه منابع انسانی در رشد صنعت ریلی و دراین فرصت و مقوله حق مطلب ادا نخواهد شد ولی امیدواریم یادآوری و تذکری باشد بای مدیران خدوم و دلسوز کشور عزیزمان ایران اسلامی.