سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سمانه آقاکاظم شیرازی – گروه حسابداریکارشناسی ارشد- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی – تهر

چکیده:

امروزه جهان مصادف با رشد ، پیشرفت و پویایی روزافزون جامعه ی بشری و محدودیت منابع طبیعی و زیست محیطی می باشد. این تغییر و تحولات و رشد اقتصادی مسبب ورود ابعاد جدیدی در عرصه ی جهانی و سیستم منابعطبیعی می گردد. این مقاله پیرو اینکه پاسخگویی، مسئولیت و کنترل پیوسته می باشند، بحث می نماید. توسعه استانداردها بخشی از کنترل می باشد و هدف مقاله پیش رو روشن کردن آن است که چگونه می توان ارتباط بیناستانداردهای مسئولیت جهانی و محیط زیست را با تخریب محیط زیست جهانی، پاسخگویی و مدیریت محیط زیست جهانی مشخص نمود.با عنایت به این موضوع که منابع طبیعی و زیست محیطی با رشد و پویایی اقتصادی توسعه نمی یابند، می بایست همگامبا این توسعه ی پویا و پایدار،در راستای حفاظت،صیانت و بهسازی محیط زیست نیز بسترسازی های مناسبی صورت پذیرد، در غیر این صورت ضامنی جهت افزایش رفاه نسل حاضر و نسلهای آتی وجود نخواهد داشت. صنعتی شدن در سراسر جهان سبب ایجاد مسئولیت های زیست محیطی مهمی گردیده که خواه ناخواه اثرات مالی خاص خود را بهجای می گذارد. یکی از مشکلات اساسی در این زمینه محدودیت توسعه استانداردها و مساله اجرای این استاندارها است،چرا که نیاز به یک سیستم متریک که ابعاد و پارامترهای اجتماعی را اندازه گیری نماید محسوس می باشد. جهت پیشرفتهای جدید در حسابداری محیط زیست مستلزم همکاری و مساعدت در یک چارچوبی از تحولات استانداردهای بین المللی خواهد بود