مقاله نقش اسباب خارجی در مسوولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی وسایل نقلیه موتوری زمینی؛ با توجه به آخرین تحولات قانونی (مطالعه ای تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در مطالعات حقوق تطبیقی از صفحه ۹۳ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: نقش اسباب خارجی در مسوولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی وسایل نقلیه موتوری زمینی؛ با توجه به آخرین تحولات قانونی (مطالعه ای تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبب خارجی
مقاله قوه قاهره
مقاله فعل ثالث
مقاله تقصیر زیان دیده
مقاله حوادث رانندگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قبولی درافشان سیدمحمدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: رضادوست وحید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قاعده عمومی در مورد نقش اسباب خارجی در حوزه مسوولیت مدنی، محدود یا منتفی شدن مسوولیت خوانده است. لیکن این سوال مطرح است که آیا در مواردی که با بیمه های اجباری مسوولیت روبه رو هستیم، بازهم می توان از اجرای قاعده عمومی مزبور سخن گفت. این جستار درصدد است مساله مزبور را در خصوص حوادث رانندگی در نظام حقوقی فرانسه و ایران مورد مطالعه قرار دهد. با بررسی های به عمل آمده به نظر می رسد می توان وجوه اشتراک و افتراقی را در این زمینه میان حقوق ایران و فرانسه مشاهده نمود. در نظام حقوقی فرانسه با توجه به قانون ۵ ژوئیه ۱۹۸۵، اصولا استناد به قوه قاهره به معنای خاص کلمه و فعل ثالث توسط دارنده و راننده در حوادث رانندگی امکان پذیر نیست، حال آن که استناد به تقصیر زیان دیده در مواردی امکان پذیر و درمواردی غیرقابل استناد می باشد. در نظام حقوقی ایران نیز به نظر می رسد با توجه به تحولات جدید قانونی، نمی توان در همه موارد از اجرای قاعده عمومی، سخن گفت.