سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمیرا ثابت عهد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
مهرداد نیاکوثری – استادیار بخش صنایع غذایی دانشگاه شیراز

چکیده:

امروزه به دلیل تمایل زیاد به بالا بردن زمان ماندگاری محصول عدم توانایی مواد ضدعفونی کننده در حذف کامل آلودگیهای میکروبی تمایل به کاهش استفاده از سموم شیمیایی و ضدعفونی کننده ها افزایش کنترل شاخصهای آلودگی آب و هوا و مواد غذایی سبب شده است که استفاده از ترکیبات دوستدار محیط زیست بیشتر مورد توجه قرار گیرد که یکی از مهمترین آنها ازن است ازن O3 ملکولی است که از سه اتم اکسیژن تشکیل می شود دستگاههای مولد ازن ژنراتورهای صنعتی با الهام از طبیعت ازن تولید می تنماید بطور معمول ازن از تخلیه بارهای الکتریکی تولید می شود ازن در مقایسه با کلر خواص ویروس کشی و باکتری کشی عالی داشته و حدود ۳۰۰ برابر سریعتر ازکلر باکتری را نابود می سازد با فرایند گندزدایی توسط گاز ازن درزمانهای تماس کوتاهتری نسبت به کلر صورت میگیرد. همچنین مشکلات ایمنی در رابطه با حمل و نقل و ذخیره گاز ازن درمقایسه با گاز کلر محدود است.