سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مجید پاتو – کارشناس ارشد مهندسی منابع طبیعی- جنگلداری
محمد عبداله زاده – دانشجوی کارشناسی گیاهان دارویی

چکیده:

جنگلها به عنوان پشتوانه ای برای ثبات حیات بشری در زیست کره محسوب شده و با جلوگیری از شیوع آفات و امراض نقش مهمی در پایداری و افزایش بازده در بخش کشاورزی ایفا می نمایند. این میراث طبیعی باعث افزایش اشتغال در مناطقروستایی و ریشه کنی فقر شده و به نحوی امنیت غذای ، رفاه وآسایش را از طریق تولیدات و ارزشهای زیست محیطی برای ساکنین کره زمین فراهم می آورد. همچنین نقش جنگلها در توسعه تمامی بخشهایی که به نحوی در رشد و شکوفایی اقتصاد کشور ذخیل اند انکار ناپذیر می باشد. نقش حیاتی جنگل ها در حفظ فرآیند ها وتوازن اکولوژیکی درسطحمحلی,ملی,منطقه ای وجهانی ونیز نقش آنها در حفاظت از اکوسیستم های شکننده زیست محیطی,آبخیز ها, منابع آب شیرینو اهمیت آنهابه عنوان منابع غنی تنوع زیستی, بیولوژیکی ,منابع ژنتیکی در توسعه پایدارانکارناپذیر است. همچنین جنگل ها از روند تکاملی پیچیده ومنحصر بفرد اکولوژی برخوردارند که پایه توانمندی حاضر وبالقوه آنها را درتامین منابع لازم برای رفع نیاز های انسانی وارزش های زیست محیطی حائز اهمیت قرار داده بنابراین جنگل ها لازمه توسعه افتصادی وحفظ کلیه اشکال حیات می باشند