مقاله نقش ارزش های فرهنگی در ترجیح های سن ازدواج و تفاوت سنی زوجین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در روانشناسی تحولی (روانشناسان ایرانی) از صفحه ۴۲۱ تا ۴۲۹ منتشر شده است.
نام: نقش ارزش های فرهنگی در ترجیح های سن ازدواج و تفاوت سنی زوجین
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزش های فرهنگی
مقاله سن ازدواج
مقاله تفاوت سنی
مقاله دانشجو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جبرائیلی هاشم
جناب آقای / سرکار خانم: طاهری مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف شناخت نقش ارزش های فرهنگی ازدواج در ترجیح های سن ازدواج و تفاوت سنی زوجین اجرا شد. تعداد ۳۴۴ دانشجو (۱۵۳ مرد، ۱۹۱ زن) به شیوه نمونه برداری در دسترس از بین دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی انتخاب و با استفاده از زمینه یاب ارزش های ازدواج (MVS؛ دلخموش، ۱۳۸۶، ۱۳۹۲ب) ارزیابی شدند. داده های پژوهش با استفاده از همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که ارزش های محاط شدگی و خودپیروی عاطفی در دو جهت معکوس در پیش بینی ترجیح سن ازدواج و ارزش برابرنگری در پیش بینی ترجیح میزان تفاوت سنی زوجین در هر دو جنس، سهم تعیین کننده دارند. یافته ها تاثیر ارزش های فرهنگی را بر معیارها و ترجیح های ازدواج برجسته ساختند و بر اعتبار زمینه یاب ارزش های ازدواج، صحه گذاشتند.