مقاله نقش ارتباطات در هماهنگی کانال های توزیع چندگانه در صنعت الکترونیک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در مدیریت فناوری اطلاعات از صفحه ۱ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: نقش ارتباطات در هماهنگی کانال های توزیع چندگانه در صنعت الکترونیک
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کانال های توزیع چندگانه
مقاله ارتباطات
مقاله هماهنگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باشکوه اجیرلو محمد
جناب آقای / سرکار خانم: علی پور وحیده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه با پیشرفت تکنولوژی و پدیدار شدن مدل های جدیدکسب و کار، افزایش سطح رقابت و تغییر خواسته ها و انتظارات مشتریان، استفاده از کانال های توزیع چندگانه، روز به روز در حال گسترش و اهمیت روزافزون است. استفاده از کانال های توزیع چندگانه بر خلاف داشتن مزایای متعدد، چالش هایی از قبیل بروز تضاد و تعارض، تخصیص محصول، سواری مجانی برخی اعضا و غیره را به دنبال دارد، هماهنگی و انسجام این کانال ها با کارآیی بالا و رفع این چالش ها مستلزم قابلیت هایی است تا عرضه کنندگان به هنگام تصمیم گیری مجهز به تاکتیک های مختلف بوده، ضمن داشتن گزینه های مختلف بتوانند به دستاوردهای گوناگون دسترسی داشته باشند. هدف اصلی پژوهش، بررسی نقش ارتباطات در هماهنگی کانال های توزیع از نظر عرضه کننده در کانال های توزیع چندگانه است. سوال اصلی پژوهش عبارت است از، نقش ارتباطات در هماهنگی کانال های توزیع چندگانه و تاثیرآن بر عملکرد عرضه کنندگان. این پژوهش از نوع توصیفی – پیمایشی است و جامعه آماری آن شامل عرضه کنندگان محصولات و قطعات الکترونیکی در تهران است. از این جامعه آماری، تعداد ۱۷۵ نفر از مدیران بازاریابی و فروش که در امر تصمیم گیری درباره کانال های توزیع مسوولیت و مشارکت دارند، نمونه آماری این پژوهش انتخاب شدند. تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری انجام شد. یافته های مطالعه حاکی از این است که عواملی مانند استراتژی ارتباطی، کیفیت اطلاعات، تسهیم اطلاعات و توانمندی اطلاعات بر عملکرد مالی و غیرمالی تاثیر مثبت داشته، عملکرد غیرمالی نیز بر عملکرد مالی اثر مثبتی دارد.