سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی حیدری – کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه اراک- مدرس دانشگاه
مهران سلوری – کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه تربیت مدرس تهران _ مدرس دانشگاه
محمود سلوری – کارشناس ارشد مدیریتMBA

چکیده:

تداوم بقای یک حرفه با توجه به پیشرفت و تکنولوژی در اجتماع منوط به کمیت و مخصوصاً کیفیت خدمات و اعتباری ست که از ماحصل ارائه این خدمات به دست می آید. اعتبار، مهمترین مقوله و ارزش در هر حرفهاست و ضوابط اخلاقی و رفتاری اساسی ترین سیاست هر حرفه را تشکیل میدهد . این ضوا بط را میتوان آیین رفتار حرفه ای و اخلاقی نامید. در این مقاله به بررسی دستورالعمل های اخلاقی و رفتار حرفه ای در کنار مدل تصمیم گیری اخلاقیJonesمی پردازیم.همچنین در مورد تاثیرات آیین رفتار حرفه ای و اخلاقی و سابقه تدوین آیین رفتار حرفه ای و اخلاقی در ایران، اصول بنیادین و موجبات نقض و عدم رعایت آن نیز شرح داده می شود . در پایان این مقاله نتیجه می گیریم کهدر حرفه حسابرسی، جامعه و اعضای آن به کسب اعتماد و اعتباری استراتژیک نیازمندند ؛ که با توجه به نوع خدمات ارائه شده از سوی آنها خدمات اعتبار بخشی در دراز مدت قابل تامین است