سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای اخلاق اجتماعی از منظر قرآن و عترت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

کافیه خجسته ماه سایه – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل

چکیده:

این مقاله تحقیق کامل وجامع ای از نقش اخلاق در بهره برداری از نعمات الهی میباشد که ابتدا باید انگیزه های صحیح اخلاقی را برایمردم روشن ساخت بعد به تعریف فضایل وصفات پسندیده در ارتباط با بهره برداری صحیح از نعمات الهی پرداخت تا بدانند به چهمنظوری باید رفتار و اخلاق پسندیده داشته باشند. بنابراین در مورد نقش اخلاق در رابطه با بهره برداری از نعمات الهی می توان بهفضایل اخلاقی زیر اشاره کرد همچون : عدم اسراف – گذشت –انفاق – اعتدال و میانه روی – احسان و نیکوکاری – قناعت – دادن زکات– ساده زیستی – بخشش – شکرگذاری و ……… و همچنین می توان به رذایل اخلاقی همچون اسراف ، تبذیر و مصرف گرایی افراطی وچشم هم چشمی ……..اشاره کرد که مصرف به این صورت خسارت جبران ناپذیری به فرد و جامعه خواهد زد.