سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امید طنازی – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همد
داریوش جاوید – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران

چکیده:

روش تحقیقات و دیدگاه ها در مورد بودجه ریزی عملیاتی در حسابداری بصورت اخلاقی در سال های اخیر گسترش یافته است. با این حال، بسیاری از تحقیقات قبلی و فعلی در بودجه ریزی به صورت اخلاقی اغلب بر روی شکل بودجه ریزی متمرکز شده و در سطح فردی انجام شده است. علاوه بر این، ساختارهای مطالعات قبل نشان می دهد که استفاده و اندازه گیری بودجه ریزی اخلاقی هنوز هم بگونه ای متفاوت انجام می شود. بنابراین، هدف اصلی از این مطالعه بررسی اثرات جهت گیری بودجه ریزی عملیاتی بصورت اخلاقی بر عملکرد مدیریت است که از طریق قابلیت اطمینان اطلاعات حسابداری، تصمیم گیری های اثر بخش و تعهد کارکنان می باشد. داده ها جمع آوری شده از ۱۰۲ حسابدار مدیریت نتایج نشان می دهد که توابع تخصیص منصفانه منابع و مشارکت در فرآیند بودجه ریزی اثر قوی تری بر نتایج دارند. علاوه بر این، این تحقیق نشان می دهد که قابل اعتماد بودن اطلاعات حسابداری، تصمیم گیری های اثر بخش و تعهد کارکنان، عملکرد مدیریت را بیشتر افزایش می دهخد و در نهایت، نتیجه گیری و پیشنهاداتی برای تحقیقات و پژوهش های آتی ارائه شده است.