سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

معصومه سلاحورزی – کارشناسی ارشد محیط زیست

چکیده:

جنگلهای زاگرس بعنوان یکی از گسترده ترین رویشگاه های گیاهی کشور و دومین اکوسیستم مهم جنگلی ایران هرچند که جایگاه چندانی از لحاظ تولید صنعتی ندارند اما بواسطه نقش مهمی که درتنظیم آب و خاک و تعادل اکولوژیک منطقه و محصولات فرعی که دارند بایستی مورد توجه و ارزیابی قرارگیرند این جنگلها مهمترین رویشگاه چند گونه بلوط درغرب کشور محسوب میشوند امروزه بدلیل دخالتهای بی رویه این جنگلها روند تخریبی موجودیت و بقا این رویشگاه را به خطر انداخته است و دراین تحقیق منطقه ای از جنگلهای استان کرمانشاه درحوزه آبخیز زیمکان که بدلیل اجرای طرح جنگلداری چندمنظوره کاملا حفاظت می شود مورد بررسی قرارگرفته مساحت منطقه مورد مطالعه و دارای طرح که از اهمیت خاصی برخوردار است ۳۰۰ هکتار بوده که درآن پس از برداشت پلانها تحلیلهای آماری از قبیل اندازه گیری قطر درختان ارتافع درختان ضخامت لاشبرگ محاسبه متوسط ارتفاع نهالهای حاصل از کشت بذر و .. انجام گرفته است.