سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مهدی شیرافکن – دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
مسعود شرفی –

چکیده:

منطقه آزاد محدوده حراست شده بندری و غیربندری است که ازشمول برخی ازمقررات جاری عمومی کشورمتبوع خارج است و با استفاده از ابزارهای قیمتی و غیرقیمتی همچون بخشودگی مالیاتی و عوارض گمرکی و معافیت ازمقررات ویژه صادرات و واردات با جذب سرمایه گذاری خارجی جذب فناوری مدرن به عنوان دو هدف عمده و تاثیر گذار برتولید ملی به توسعه سرزمین اصلی کمک می نماید بررسی طبیعت و سرشت سرمایه این واقعیت را اشکار میکند که جهان سرمایه تابع هیچ قیدوبندی ازجمله مرزهای ملی ونظامهای سیاسی و اقتصادی نیست و مسکن و ماوای خود را همواره براساس ملاک ها و ارزشهای خود انتخاب می کند سرمایه همیشه به دنبال جایی است که درآن خطر اندک و سود و بازده اقتصادی زیاد باشد باتوجه به اهمیت مناطق آزاددرجذب سرمایه های خارجی به دلیل نبود محدودیت های سیاسی و اقتصادی معافیت های مالیاتی و تعرفه ها میتواند به عنوان خونی درشریان اقتصادی کشور باشد و زمینه تولید و جهانی شدن را فراهم نماید.