سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا پیرایش – استادیار گروه مدیریت و حسابداری دانشگاه زنجان
اکبر رشادت نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت منابع انسانی دانشگاه زنجان

چکیده:

کارآفرینی از منابع مهم و پایان ناپذیر جوامع بشری است، منبعی که توان خلاقیت انسان ها برمی گردد.از یک سو ارزان و از سوی دیگر بسیار ارزشمند و پایان ناپذیر است.در دهه های اخیر توجه به کارآفرینی و آموزش آن در آموزش عالی اهمیت یافته است.باتوجه به نقش و اهمیت کارآفرینی در توسعه کشورها، ترویج و آماده کردن زیرساخت ها و آموزش کارآفرینی برای تمامی جوامع به خصوص برای جوامع در حال توسعه ای مانند ایران از اهمیت و ضرورت حیاتی برخوردار است.در این مقاله با روش توصیفی و مطالعات کتابخانه ای به دنبال بررسی مفهوم کارآفرینی، نقش آموزش در کارآفرینی و اهداف موجود از آموزش کارآفرینی هستیم