سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی جباری – کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
اکبر جدیدی – مربی دانشگاه پیام نورواحد کشکوئیه
مژگان اتابکی – دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت آموزشی
علی امینی – دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت آموزشی

چکیده:

توجه به مباحث کارافرینی منجر به هدایت افراد درمسیری شده که ضمن سازگاری با ویژگیهای شخصیتی آنها میتواند ضمن مهاربیکاری فرایند اشتغال زایی مولد و پیشرفت کشور را سرعت ببخشد چرا که یکی ازمولفه های مهم درتوسعه یافتگی یک کشور وجود کارافرینان تحصیلکرده درعرصه های اقتصادی می باشد لذا با توجه به ضرورت آموزش کارافرینی دردنیای امروز دراین مقاله سعی شده ضمن تعریف مبانی و مفاهیم آموزش کارافرینی به بررسی نقش اموزش کارافرین یدراشتغال زایی و تولید ملی و کسب دانش مربوط به کارافرینی شناسایی و تحریک استعدادها و مهارتهای کارافرینانه و کشف فرصتهای جدید پرداخته شود دراین راستا به مدل اموزش کارافرینی وارن و گیدئون نیز اشاره شده است و درادامه آن راهکارهایی درجهت توسعه اموزش کارافرینی اشتغال و تولید ملی پیشنهاد میشود.