سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مجیدرضا خداوردیان – دانشجوی دکتری
محمد چیذری – استاددانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

امروزه نقش کارافرینی درپرورش خلاقیت ها و نواوری ها آموزش کسب وکار و به تبع آن ایجاد فرصت های شغلی بهبودبهره وری نیروی کار افزایش درآمدزایی و ارتقا سطح رفاه عمومی جوامع برهیچکس پوشیده نیست بنابراین تاکید براهمیت و نقش کارآفرینی درتوسعه اقتصادی بخش کشاورزی و اشتغال زایی بعنوان راهی برای مقابله با بحران بیکاری و پاسخگویی به تقاضاهای جامعه مطرح است به همین دلیل طی سالهای اخیر نیاز به آموزش کارافرینی سیاستی است که بهطور مستقیم درکمیت و کیفیت کارافرینی دریک جامعه اثر می گذارد با اجرای آن می توان با هدافی نظیر شناخت فرصت ها و چگونگی بهره برداری از آنها آشنایی با فن اوری و دانش فنی جدید و چگونگی بکارگیری آنها در علوم مختلف را جامع عمل پوشید این آموزش ها افراد با اعتماد بنفس خلاق دراستفاده زا فرصت هیا پیشرو تربیت نموده و روحیه استقلال کسب و کارهای مستقل را درآنان تقویت می نماید