سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدامین خجسته قمری – کارشناس ارشد معماری
وحیده باقری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت

چکیده:

آموزش و پرورش معماری از موضوعات اساسی و مهم درامر رشد و تعالی معماری ایرانی می باشد لذا دراین مقوله بایستی ابتدا به پرورش ذهن و استعداددانشجویان پرداخته و آنان را برای کسب مهارت و ایجاد دید وشناخت لازم درمعماری آماده نماید یکی از موارد مهم درامر آموزش ایجاد خلاقیت و اندیشه خلاقانه دردانش آموختگان می باشد خلاقیت فرایندی است که موجب شکل گیری قوه ذهنی و تصور شده و نقش عمده ای درفرایند آموزش و پژوهش معماری و بخصوص طراحی معماری برعهده دارد این مقاله با هدف بررسی آموزش و پژوهش معماری در مراکز آموزشی و تاثیر آن درایجاد خلاقیت به عنوان یکی از ارکان اصلی آموزش و حرفه معماری با روش تحلیلی و مطالعات کتابخانه ای و بررسی مستندات موجود به نگارش درامدها ست. همچنین نتایج حاصل و نیاز مبرم به تدوین مبانی مربوط به و پژوهش آموزش معماری و آفرینش خلاقانه درفرایند یادگیری مفاهیم معماری و توجه به رویکردهای اصلی و شیوه های پرورش خلاقیت و آفرینشگری درمعماری را بیش از پیش بیان میکند.