سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی یوسفی – کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی، دبیر آموزش و پرورش
رضا یوسفی – کارشناس ارشد مشاوره، مدرس تربیت معلم

چکیده:

بخش عمده ی توسعه ی کشور در نظام آموزش و پرورش پایه گذاری می شود و شکل می گیرد. در مطالعه حاضر به این موضوع پرداخته می شود که آموزش و پرورش چه نقشی را می تواند در آموزش و توسعه ی کارآفرینی در کشور داشته باشد. یک هدف مهم این مقاله برجسته کردن نقش بسیار مهم معلمان در آموزش کارآفرینی می باشد. همچنین اهداف، محتوا و روش هایی که می تواند به مجموعه ی آموزش و پرورش در آموزش و توسعه ی کارآفرینی کمک کند مورد بحث قرار می گیرد. استدلال نگارندگان این است که در طول دهه ی گذشته، نقش آموزش و پرورش در امر توسعه ی انسانی متخصص و کارآفرین مورد غفلت قرار گرفته است. از آنجا که کارآفرینان نقشی حیاتی در تداوم رشد و توسعه ی ملی ایفا می کنند، شایسته است در افق ایران ۱۴۰۴ به نقش آموزش و پرورش در تربیت کارآفرینان توجه ویژه ای شود.