سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی ادب ایثار، هنر شهادت

تعداد صفحات: ۳۴

نویسنده(ها):

کریم مشایخی – کارشناس ارشد مرکز آموزش عالی شهید بابایی اراک
رضا تاج آبادی – کارشناس ارشد کتابداری
سمیه شعبانی – کارشناس اداره دادگستری شهرستان اراک
حسین حاجیان – عضو هیئت علمی گروه کتابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

هدف از ارائه این مقاله تبیین جایگاه آموزش و پرورش در رشد و گسترش فرهنگ ایثار و شهادت در بین دانش آموزان و نسل جوان می باشد آموزش و پرورش سنگ زیربنای توسعه ی اجتماعی اقتصادی سیاسی و فرهنگی هرجامعه است بررسی عوامل موثر پیشرفت و ترقی در جوامع پیشرفته نشان میدهدکه همه یاین کشورها از آموزش و پرورش توانمند و کارایی برخوردار بوده اند نگاه به تاریخ ملل نیز بیان کننده این واقعیت است که دوران شکوفایی ودرخشش آنها با رشد و پویایی نظامهایآموزشی مقارن بودها ست پویایی و تحول آموزش و پرورش منوط به سیاستگذاری، برنامه ریزی، تصمیم گیری و سازماندهی دقیق در ساختار اجتماعی، مدارس می باشد که از طریق معلمان به منصه ظهور می رسد. ایثار و شهادت به عنوان والاترین ارزشهای انسانی در دین مبیناسلام مدنظر بوده و همواره بر آن تاکید شدها ست این مفاهیم ژرف در طول تاریخ همواره سرنوشت بشر را تعیین کرده و اورا از نابودی معنوی نجات داده است.