سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سعید عبادزاده مصدق –

چکیده:

فرهنگ صحیح مصرف مساله ای چند بعدی است که مهمترین ابعاد آن فرهنگی ساختاری اقتصادی اموزشی و عملکردی در تناسب و ارتباط مستقیم با ارکان پنجگانه مدیران و معلمان برنامه ریزی ها و کتب درسی تعامل نهادهای متولی جامعه پذیری اصول فکری – اخلاقی و رفتاری قرار میگیرد و مستلزم مدیریت توانمند و داشتن برنامه ریزی های خلاقانه ی متناسب با امکانات و فرهنگهای قومی و محلی همسویی رسانه ملی با اموزه های واقع گرایانه خانواده ها بصورت عملگرا می باشد آموزش و پرورش به عنوان یکی ازمتولیان قدرتمند و گسترده می تواند با ایجاد اصلاحات و تغییراتی درابعاد مختلف خود الگوی مصرف صحیح را تقویت ترویج و آموزش تعمیق و تفهیم نماید دراین راستا اندیشه و رفتار مدیران و معلمان اجرای اصول مصرف بهینه تشویق دانش آموزان کاهش نشریات کتب و پایه های غیرضروری یا واگذاری آنها حائز اهمیت بسیارند.