سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

ناصر عبدالهی آرانی – کارشناس مسئول برنامه ریزی و هماهنگی

چکیده:

اکنون که بیاری خداوند منان توفیقی حاصل شد که در مورد آموزش و یادگیری و تحقیق و پژوهش مطالبی را بیان کنم سخن را با پیام رسول گرامی اسلام حضرت محمد بن عبداله (ص) درمورد امت آن حضرت آغاز می کنم که می فرماید: من از فقر امتم بیم ندارم اما از آنچه برامتم بیمناکم سوءتدبیر و مدیریت است. آری آنچنان که آنحضرت می فرماید تدبیر ومدیریت صحیح یک جامعه است که حتی میتواند آنها را ازفقر و فلاکت نجات بخشد و آنان را بسوی کمال و تعالی رهنمون گردد و این تدبیر و مدیریت ایده آل میسرنمی گردد مگر با آموزش انسان ها و تحقیق درزمینه های مختلفی که مدیریت با آن ارتباط دارد لذا چون خوشبختانه موضوع مقاله علت عدم توجه به امرآموزش و تحقیق در سازمان های دولتی و منجمله در سازمان راه آهن است مطالب را دراین زمینه پی می گیریم با توجه به اینکه مادرقرن بیست و یکم و یا بعبارتی درعصر کامپیوتر عصر اطلاعات عصر مدیریت ها و بالاخره عصر سیستم ها زندگی می کنیم پس دنیا عبارتست از لایه های تودرتوی سیستمهای مختلف که بدون یکنگرش سیستمی نمی توانیم موفق باشیم از اوایل قرن بیستم دیگر کسی بعنوان ریاضیدان فیزیکدان یا فیلسوف بمعنای اخص کلمه وجود ندارد و کلیه اختراعات و اکتشافات جدید حاصل یک کار سیستمی است کسی که با سیستم سروکار دارد یعنی با همه معارف بشری سروکار دارد وقتی کاری جنبه تخصصی داشتهباشد کار حتما گروهی است و دنیا با شتاب به این سمت حرکت می کند.