سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رامین اشرفی – مدیرامور اداریو منابع انسانی شرکت سیمان داراب
جعفر آگاه – سرپرست آموزش شرکت سیمان داراب

چکیده:

عوامل بیشماری بربهره وری نیروی انسانی موثر بوده است که مهمترین آنها عبارتنداز انگیزش، آموزش ارتباط نیروی انسانی با مدیریت محیط کارمدیریت از میان این عوامل به اجمال به نقش آموزش نیروی انسانی درافزایش کارایی و اثربخشی درسازمان ها می پردازیم یکی از عواملی که تاثیر زیادی بربهره وری داشته ومی تواند دربهبود آن نقش مهمی را ایفا کند آموزش نیروی انسانی است تکنیکهای نو و طرح های جدید بهبود بهره وری نمی تواند بدون نیروی انسانی آموزش دیده درتمام سطوح سازمان به طور موثر ایجاد و یا بکارگرفته شود برخی از مطالعات نشان داده است که همبستگی مثبت بسیار قوی بین آموزش و بهره وری وجود دارد مهمترین مواردی که بعنوان مقاصد نسبتا مشترک سازمان ها و نظامهای مختلف درخصوص آموزش درحین کار قابل ذکر است به شرح زیرمیباشد.تفویض اختیار، توزیع اطلاعات تقویت روحیه همدلی و همکاری دربین کارکنان سازمان و تشویق به انجام مشارکت و همفکری انطباق با شرایط اوضاع و احوال اجتماعی و انجام اقدامهای موثر برای پرورش کارکنان کمک به تغییر و تحولات سازمانی کاهش حوادث و ضایعات کاری افزایش رضایت شغلی و بهبود روحیه کارکنان تبدیل سازمان به یک سازمان یادگیرنده