سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

شبنم ملکشاهی – استاد دانشگاه پیام نور،دبیر رسمی آموزش و پرورش،کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-مهندسی سیستم های اقتصادیاجتماعی،گروه کامپیوتر و صنایع،دانشگاه

چکیده:

فراگیرى مهارتهاى نوین و مرتبط سرآغاز تکامل و پیشرفت در هر شغل و پیشه اى میباشد . پر واضح است که تکامل و توسعه دانش بشرى جز در سایه تحول و بکار گیرى ساز و کارهاى نوین آموزشى محقق نخواهد شد . هدف از ارائه این مقاله بررسی و تبیین جایگاه و نقش جایگاه آموزش های ترکیبی – مهارتی در کارآفرینی و ایجاد اشتغال میباشد . با توجه بهمحدودیت بازارهای سازمانی و غیر سازمانی(آزاد)جهت جذب فارغ التحصیلان هنرستانی توجه به مقوله کارآفرینی در این آموزشها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است . از آنجا که هدف اصلی این آموزش ها ، تربیت نیروی کار مورد نیاز بخشهای مختلف جامعه میباشد، به نظر میرسد هدف از این آموزشها، افزایش تواناییهای دانش، مهارت و قدرت درک افراد و انجام مطلوبتر کار در محدوده وظایف شغلی است . در واقع خصیصه این آموزشها، نوعی پرورش کارآفرین است، به این معنی که افراد پس از کسب مهارت دانش فنی، قادر خواهند بود که فرصتهای شغلی مناسبی را به دست آورند و یا در نهایت فرصت شغلی ایجاد نمایند . یکی از اهداف آموزشی کارآفرینی در هنرستان ها، بهبود تواناییهای فردی و تخصصی هنرجویان است. آموزش های هنرستانی میتواند از طریق دانش افزایی، باعث افزایش فرصتهای بازار شده و سطح تقاضای کارآفرینی را ارتقاء بخشد . دراین مقاله، راجع به مفهوم کارآفرینی و تبیین نقش و جایگاه آموزشهای ترکیبی-مهارتی در ایجاد کارآفرینی و ایجاد اشتغال، رسالت و اهداف هنرستان ها درزمینه کارآفرینی، ضرورت توجه به آموزش کارآفرینان کاردان، اهداف ودستاوردهای آن و راهکارهای مهم جهت آموزشهای ترکیبی-مهارتی بحث میشود