سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سمیه ترنج – سازمان حفاظت محیط زیست
وفا محمودی نژاد – سازمان مدیریت و برنامه ریزی

چکیده:

انسان جزئی از طبیعت و محیط زیست می باشد آموزش محیط زیست ارتباط خاصی بین مسائل زیست میحطی و اجتماعی ایجاد کرده و نقش عوامل اجتماعی دربحرانهای اکولوژیکی و تغییرات اقلیمی را مشخص می کند عدم آگاهی و آموزش ناکافی مردم بومی نقش بسزایی در بحرانهای زیستی دارد مشکلات جهانی زیست محیطی و اقلیمی بخصوص خشکسالی کشاورزی را تحت تاثیر قرار داده و به تبع آن مشکلات اقتصادی و … زیادی به بار می آورد این مقاله با هدف بررسی نقش آموزش کشاورزان و مردم بومی درمدیریت بحرانهای زیستی اقلیمی بالاخص خشکسالی و اثرات اجتماعی و اقتصادی آن در جوامع محلی و مشارکت آنها در برنامه های حفاظت انجام شده است روش مورد استفاده کتابخانه ای و میدانی است که از کتب نشریات و مقالات همچنین تجربیات سایر کشورها مقالات لاتین و وب استفاده شده است.