سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رقیه چمانی چراغ تپه – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی تهران مرکز
کتایون رحیم زاده – مدیرداخلی بیمارستان فارابی تهران
رضا شیخی –

چکیده:

یکی از تلخ ترین خاطرات بشری که می توان ردپای آن را در کتب باستانی نیز یافت برخورد بشر با حوادث غیرمترقبه و بلایای طبیعی است از مدفون شدن شهر پمپی و فوران وحشتناک آتش فشان وزوو تا زلزله بم خاطرات تلخی هستند که همیشه خاطر بشر را خواهند آزرد با این همه د رجهان معاصر کم نیستند کشورهایی که با یک برنامه مدون و پیگیر به سطحی از آمادگی و توانمندی در مدیریت بحران ها رسیده اند که با کمترین خسارات مالی و جانی از کنار بلایای طبیعی و حوادث غیرمترقه می گذرند رسیدن به چنین سطح از آمادگی برای برخورد با حوادث ریزودرشت طبیعی و غیرطبیعی گذشته از جدیت مدیران و سیاست گزاران کشوری و لشکری همت عمومی را طلب می کند و این چیزی نیست جز آموختن الفبای برخورد با حوادث و چگونگی عبور از بحرانها . دراین میان بیمارستانها بعنوان نیروهای خط اول مقابله با بحران و سیستم پاسخگو چقدر واقعا برای این امر آماده اند؟آیا برنامهآموزشی خاصی برای افزایش کارایی پرسنل وجود دارد دراین مقاله پژوهشگر بر آن است تا به نقش کلیدی آموزش مدیریت بحران بیمارستانی که امروز ه درخیلی از جوامع پیشرفته دیگر یک رشته علمی محسوب می شود اشاره ای داشته باشد تا بیمارستانها و مراکز مدیریت بحران دانشگاه های علوم پزشکی کشور تشویق شوند بطور جدی و عملی تر به این مسئله بیندیشند.