سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ناهید فتحی – مدیر HSE کارخانه پوشش لوله ماهشهر
نریمان شریفی نسب – مدیرکارخانه پوشش لوله ماهشهر
امین آزادوار – کارشناس HSE
رویا منوچهری – مسئول بهداشتحرفه ای

چکیده:

گسترش روزافزون صنایع موجبات تخریب محیط زیست را فراهم می آورد یکی از اصلی ترین دلایل ان عدم رعایت مدیریت پسماند است امروزه وجود قوانین مدیریت پسماند و لزوم بازیافت پسماندهای تولیدی صنایع به یک الزام تبدیل شده است دراین بین اگر واحدهای HSE صنایع بتوانند از طریق آموزش فرهنگ زیست محیطی و لزوم رعایت مدیریت پسماند را به کارکنان خود آموزش دهند گام بلندی درراستای حفظ محیط زیست برداشته اند البته این امر نیاز به یک برنامه ریزی اصولی دارد واحد HSE کارخانه پوشش لوله ماهشهر درهمین راستا مدیریت پسماند را با محوریت نقش آموزش فرهنگ و مشارکت اجتماعی اعمال کرد بدین منظور ابتدا به آموزش افراد منتخب هر فرد از طریق برگزاری کلاسهای آموزشی پرداخته سپس جدولی طراحی که درآن پسماندهای مختلف کدگذاری شده بود ند را دراختیار افراد منتخب واحدها قرار داده شد به منظور تفکیک پسماندها مکان هایی مسقف طراحی شد که پسماند در آنجا قرار داده شد همچنین سطلهای جداگانه نیز با رنگهای متفاوت برای پسماندهای مختلف طبق کدگذاری جدول در مکان های ازقبل طراحی شده قرار داده شد