سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

روزبه ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران محیط زیست
ناصر طالب بیدختی – استاد دانشگاه شیراز

چکیده:

امکانات در عرصه خدمات شهری با مشکلاتی روبرو می باشد به منظور فائق آمدن بربسیاری از مشکلات لازم است که اقدامات جدی درامر بهینه کردن مراحل مختلف مدیریت مواد زائد تولید و نگهداری درمحل جمع آوری حمل و نقل پردازش و بازیافت و دفن بهداشتی صورت گیرددر کلیه مراحل مدیریت یکی از کلیدهای موفقیت آگاهی و مشارکت مردمی می باشد البته این امر مهم در مرحله تولید و نگهداری در محل از اهمیت ویژه ای برخوردار است که بازتاب آن برمراحل بعدی یعنی جمع آوری و حمل و نقل و دفع تاثیر گذار است از مهمترین عوامل موثر برمیزان مشارکت مردم آگاهی آموزش و ایجاد انگیزه درآنها به روشهای مختلف می باشد البته آگاهی به تنهایی موثر نمی باشد چون پیامد آگاهی باید تغییر نگرش و درنتیجه تغییر رفتار و اقدام به مشارکت باشد درروشهای آموزش سنتی به مردم گفته می شودکه چه کار انجام دهند و مردم تبعیت می کنند ولی در روشهای نوین رویکرد از بالا به پایین مردم در تصمیم گیری ها نیز مشارکت دارند دراین مقاله میزان آگاهی مردم برخی از شهرهای استان فارس در مدیریت پسماند ها مورد ارزیابی قرارگرفته و سپس تجزیه و تحلیل گردیده است.