سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید قربانی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش ترویج و آموزش کشاورزی
حمید نصرآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

برای دستیابی به توسعه عوامل متعددی از قبیل منابع طبیعی مادی و انسانی دخیل هستند که دراین میان منابع انسانی از اهمیت ویژه ای برخوردارند و تربیت نیروی انسانی درسطوح عالی که بتواند پاسخگوی نیازمند های اجتماعی اقتصادی و فرهنگی جامعه باشد یکی از وظایف دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به شمار می آید دانشکده های کشاورزی نیز به عنوان قسمتی از نظام آموزش عالی وظیفه تربیت نیرویا نسانی مورد نیاز دربخش کشاورزی را برعهده دارند و از آنجایی که بخش کشاورزی به عنوان یکی از مهمترین و تاثیر گذارترین بخشهای اقتصادی کشور به شمار می رود دانش موختگان این بخش باید دارای مهارت ها و صلاحیت های کافی باشند تا بتوانند در فرایند توسعه کشاورزی و توسعه ملی مثمر ثمر واقع شوند بنابراین نقش ا»وزش عالی درتوانمندسازی این نیروها بسیار تعیین کننده است. برهمین اساس این تحقیق به بررسی نقش دانشکده های کشاورزی به عنوان قسمتی از نظام آموزش عالی درتربیت و آموزش دانشجویان رشته های مختلف کشاروزی و تعیین مهارت ها و صلاحیت های ارایه شده توسط دانشکده کشاورزی به دانش اموختگان پرداخته است.