سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مینا بیگلری – کارشناس گیاهان دارویی
پژمان قاسمی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
محمد راستی فر – کارشناس زراعت و اصلاح نباتات
مژگان ترکی – کارشناس گیاهان دارویی

چکیده:

اکثر کشورهای دنیا با مسائل و مشکلات اشتغال درگیرند موضوع کار و بیکاری نه فقط یکی از مهمترین مسائل اجتماعی روز درکشورهای جهان سوم نظیر ایران به شمار می آید بلکه با توجه به میزان رشد جمعیت دردو دهه گذشته می توان آن را مهمترین چالش اجتماعی چنددهه آینده نیز به حساب آورد به خاطر همینامر قدمهای زیادی برای تربیت نیروی انسانی ماهر برداشت شده است بررسی های بهعمل آمده موی این مطلب است که بین رشد اقتصادی و کارآفرینیدریک کشورهمیستگی مثبتی وجود دارد کارآفرینان دانش آموخته دربخش کشاورزی با مهارتی کهدرتشخیص فرصت ها موقعیت ها و ایجادحرکت درجهت توسعه کشاورزی دارند پیشگامان حقیقی دراقتصاد تولید و تحولات اجتماعی بخش کشاورزی محسوبمیش وند دانشگاه ها علاوه برنقش اولیه خود تولید و ترویج علم و گسترش تحقیقات دامنه وسیع تری از فعالیت ها را درسرلوحه اهداف خود قرار داده اند تا به این وسیله ارتباط نزدیکتر با جامعه پیرامون خود برقرار نمایند.