سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

حجت توسلی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین
پژمان نوروزی – مدرس مدعو دانشگاه غیرانتفاعی اشرفی اصفهانی

چکیده:

امروزه کارآفرینی نه تنها یکی از موضوعات مورد بحث میان اقتصاددانان بوده و حتی به عنوان یک رشته علمی در دانشگاهها پذیرفته گردیده است، بلکه در سیاستگذاریهای کلان اقتصادی نیز بسیار حائز اهمیت بوده و بسیاری از برنامهریزان اقتصادی چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی توجه خاصی به مقوله کارآفرینی دارند؛ چنانچه امروزه یکی از استراتژی های اصلی دستیابی به توسعه اقتصادی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، توجه به مقوله کارآفرینی میباشد. این مقاله ضمن ارائه خلاصهای از روند کارآفرینی در کشورهای مختلف و نقش آموزش در این روند، و با ارائه یک تحلیل مقایسهای میان این روندها با وضعیت کارآفرینی در ایران، سعی در شفافسازی وضعیت کارآفرینی در محیطهای دانشگاهی و آموزشی کشور به منظور بررسی راهکارهایی جهت بهبود وضعیت آموزش خلاقیت و کارآفرینی دانشمحور در کشور دارد.