سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن ماندگار – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
هادی پورشافعی – استادیار و دکترای مدیریت آموزشی،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانش
مهدی جعفری – کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

چکیده:

کارآفرینی ریشه ای به درازای تاریخ بشر دارد با این وجود توجه آکادمیک به مفاهیم این دانش سابقه چندانی ندارد. یکی ازمسائل مطرح در این حوزه، نقش آموزش کارآفرینی در ایجاد و توسعه کارآفرینی در جامعه است. در این پژوهش پس از بیان مفهوم کارآفرینی به بحث درباره اهمیت و اهداف آموزش کارآفرینی پرداخته شده و در نهایت آموزش دانشگاهی کارآفرینی به عنوان یکی از راهکارهای مهم توسعه کارآفرینی در قالب یک مطالعه ترویجی مطرح شده است.